Thích làm bác sĩ

0
Thích làm bác sĩ

Nguyên nhân mà nhiều người đăng ký theo học trường Y thì rõ rồi: lương cao, bổng hậu và tiền đồ thì rực rỡ.

Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa. Đó là khi hỏi một sinh viên trường Y ở Hồng Kông về động lực thúc đẩy anh ta theo học trường này thì được trả lời như sau:

"Bác sĩ là người duy nhất có thể yêu cầu phụ nữ cởi quần áo và sau đó gửi hoá đơn thanh toán tới chồng của bà ta".

Xem thêm:  Chỉ quay vòng một con chim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *