Thích nhìn

0
Thích nhìn

– Lan: Chết rồi Nga ơi. Hình như thằng Hùng nó thích tớ hay sao ý!

– Nga: Sao bạn biết?

– Lan: Trong giờ nó cứ hay nhìn sang tớ.

– Nga: Thật à ? Vậy thì hay quá!

– Lan: Nhưng nó chỉ nhìn trong giờ kiểm tra thôi.

– Nga: (rầm)

Xem thêm:  Hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *