Thiết đãi

0
Thiết đãi

– Lan: Chị vừa thiết đãi các bạn em món chè do chính tay chị nấu đấy!

– Hồng: Thiệt thế hả chị ?

– Lan: Thế thì từ nay chúng sẽ ko dám đến nhà ta đâu!

– Hồng: Hả!

Xem thêm:  Không ai nhường chỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *