Category: Thơ vui

Định nghĩa hôn

Ai mà chả biết hôn, thế đã ai đã định nghĩa được từ Hôn chưa?…
Vợ là gì?

Vợ là người chẳng họ hàng Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình. Ngày…