Thương mại điện tử

0
Thương mại điện tử

Hai người Do Thái gặp nhau:

– Abram, nghe nói công việc của anh chạy lắm, đầu tư vào đâu vậy?

– Mở một khách sạn ảo trên mạng.

– Khách sạn ư? Thế không ăn được, ngủ được ở trong đó thì anh thu tiền dịch vụ gì?

– À, tớ thu tiền của khách khi họ "đi vào" và "đi ra".

Xem thêm:  Xóa sạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *