Tiết kiệm

0
Tiết kiệm

Hai chàng trai gặp nhau giữa phố.

– Cậu đi đâu thế? – Một anh hỏi.

– Đi mua lược. Chiếc lược của tôi bị gãy mất một răng.

– Sao? Gãy có một răng mà phải đi mua ngay cái mới? Lãng phí thế?

– Không, đó là cái răng lược cuối cùng!

Xem thêm:  Đúng giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *