Tính từ

0
Tính từ

Trong giờ Văn, thầy đồ bảo Quỷnh:

– Thầy: Quỷnh! Em hãy đặt cho thầy 1 câu trong đó có tính từ!

– Quỷnh: Dạ! Thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ!

– Thầy: Ừ ! (nổi giận). Bây giờ thêm một con nữa là 5 con!

– Quỷnh: Hu…hu!!!

Loading...