Tỏa sáng trên sân khấu

0
Tỏa sáng trên sân khấu

Hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau:

– Bố tớ là thành viên của đoàn cải lương tỉnh đấy.

– Bố cậu làm việc gì trong đoàn?

– Tài năng của bố tớ đêm đêm tỏa sáng trên sân khấu.

– Thế à, bố cậu thường đóng vai gì?

– Điều khiển ánh sáng.

– !!!

Xem thêm:  Nói chuyện với ca sĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *