Tội học dốt

0
Tội học dốt

Con mách mẹ:

– Hôm nay bố đánh con hai lần.

– Sao bố lại đánh con những hai lần?

– Lần thứ nhất, con đưa bố xem bài kiểm tra bị điểm 2. Lần thứ hai, bố phát hiện ra đó là bài của bố ngày xưa.

Từ khóa tìm kiếm

  • đoc truyên cuoi gia đinh vơ ch
Xem thêm:  Chuyện khẩn cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *