Trái đất tròn quá

0
Trái đất tròn quá

Tóc vàng về đến nhà vui vẻ:

– Anh yêu này, trái đất tròn thật đấy! Tình cờ em vừa gặp người vợ th ứ ba của anh và người ch ồng thứ hai của em đang hưởng tuần trăng mật ở biệt thự mà người vợ thứ hai của anh cùng với người chồng đầu tiên của em bán cho họ…

Xem thêm:  Chi phí sửa chữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *