Tranh luận

0
Tranh luận

– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.

Xem thêm:  Đố các em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *