Trong bệnh viện

0
Trong bệnh viện

Mấy bác sĩ phẫu thuật đang tán gẫu trong giờ nghỉ giải lao về ca mổ dễ dàng nhất mà họ đã từng thực hiện.

– "Tháng trước tôi nhận một bệnh nhân là Kỹ sư Lập trình.  Khi mổ ra tôi thấy bên trong đã có sẵn một sơ đồ khối mô tả chi tiết vận hành của cơ thể.  Nhờ vậy sau khi sửa chữa xong tôi cứ y theo sơ đồ khối mà lắp lại là xong."

– "Tuần trước," ông bác sĩ khác tiếp, "tôi nhận một ca là Chuyên viên Dịch vụ Bảo hành.  Khi mổ ra tôi thấy mọi thiết bị đều được dán mác chỉ thị màu, đánh số mã vạch và các kết nối đều được thiết kế hợp lý.  Vì thế sau khi tôi hoàn thành thủ thuật, chỉ cần lắp các đầu nối cùng màu, cùng loại là xong."

– "Hôm qua tôi còn nhận một ca dễ hơn thế."  Ông khác nói tiếp. "Đó là Trưởng phòng Kinh doanh.  Bên trong chẳng có gì ngoài một lỗ đầu ra và một lỗ đầu vào.  Hơn nữa hai lỗ này lại có thể hoán đổi cho nhau."

Xem thêm:  Ăn theo khủng bố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *