Category: Truyện trạng

Phật say

Làng Thụy Chương xưa là một làng nổi tiếng về nấu rượu. Rượu ở đây…