Tự phán quyết

0
Tự phán quyết

Người vợ đang bị xét xử về tội giết chồng. Quan toà hỏi bị cáo:

– Trước khi thực hiện hành vi giết người, bà có nghĩ rằng có thể giải quyết mâu thuẫn bằng một phiên toà ly dị không?

– Ngài bảo sao cơ? Trong phiên toà ấy, người ta có để cho tôi làm chánh án không?!

Xem thêm:  Phán quyết công bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *