Tưởng đã chết

0
Tưởng đã chết

Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:

– Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.

– ???

– Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.

Xem thêm:  Mê tín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *