Tùy vào khách

0
Tùy vào khách

Một vị khách hỏi người bán vé nhà hát:

– Vở kịch sẽ kéo dài bao lâu?

– Tùy!…Có khi 2 tiếng, đôi lúc một tiếng… Nhưng thường chỉ độ 30 phút.

– Tôi chưa hiểu?

– À… Chúng tôi cứ diễn đến lúc khách về hết thì thôi.

Xem thêm:  Bộ râu đem lại niềm tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *