Tuyển quân

0
Tuyển quân

Trong một phòng tuyển binh tại tỉnh Québec ở Canađa, viên sĩ quan phụ trách tuyển binh nói với một thanh niên xin vào binh chủng hải quân :

– Ngoài các tiêu chuẩn về văn hóa và sức khỏe, còn một điều kiện bắt buộc nữa là cậu phải biết bơi.

– Dạ bơi thì tôi không biết, thế nhưng hải quân sắm tàu ra để làm gì mà bắt lính phải bơi ?

– Thôi được, cậu ngồi đó chờ giải quyết sau, còn cậu kia muốn xin gia nhập vào binh chủng không quân hãy cho biết ý kiến riêng của mình ?

– Dạ tôi xin rút lại hồ sơ.

– Cho biết lý do ?

– Dạ tôi xin rút lui là đúng lúc vì tôi đâu có biết bay.

Xem thêm:  Khám nghĩa vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *