Ước gì

0
Ước gì

– Bố: Phiếu điểm của con đâu?

– Tí: Trước khi xem bố cho con 1 điều ước.

– Bố: Thế con ước gì?

– Tí: Ước gì khi xem xong phiếu điểm con không bị bố đánh!

– Bố: Hừ!!

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • truyen vui ve toán học