Vẫn là bệnh cũ thôi

0
Vẫn là bệnh cũ thôi

Bác sĩ khám cho một thương binh, mãi không luận ra được căn bệnh liền hỏi anh ta:

– Những triệu chứng này có từ khi anh bị thương đúng không?

– Vâng, thưa bác sĩ.

– Phải rồi, bệnh của anh là vết thương cũ tái phát.

Xem thêm:  Tại sao lại phải bơi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *