Vận tốc và thời gian

0
Vận tốc và thời gian

– MR1: Một người đi xe máy lúc 7 giờ, từ A đến B với vận tốc 129km. Hỏi anh ta đến B lúc mấy giờ?

– MR2: Anh ta đến B ít nhất 1 tuần sau.

– MR1: ???

– MR2: Vì trước tiên anh ta phải vào bệnh viện.

Xem thêm:  Chỉ làm một việc là nhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *