Về hưu rồi

0

Nữ diễn viên trẻ tuổi ngồi ăn trưa với đạo diễn điện ảnh nổi tiếng.

– Ông chuẩn bị quay một bộ phim mới phải không?

– Không, tôi đã giã từ phim trường và đang viết hồi ký.

– Thế thì ông làm ơn bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay!

Loading...