Vì sao phải đứng?

0
Vì sao phải đứng?

– Tại sao những người chỉ huy thường đứng khi đi thuyền?

– Vì nếu ngồi xuống, ông ta sẽ phải chèo như những người khác.

Xem thêm:  Đẹp và bay bướm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *