Xứng đôi

0
Xứng đôi

AD và MR cãi nhau kịch liệt

 AD: Ông là đồ Chí Phèo!

– MR: Thảo nào chỉ mình tôi ăn được cháo bà nấu.

– AD: Gừ…gừ !!!

Xem thêm:  Nguyên nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *